Tionscadal pobalbhunaithe é seo chun ainmneacha páirce agus logainmneacha áitiúla eile a bhailiú i gCo. na hIarmhí.

 
Tá tús curtha leis an obair (samhradh 2018) in dhá pharóiste sa chontae, ar bhonn píolótach.
 
Is é Aengus Finnegan (Ollscoil Luimnigh) an comhordaitheoir tionscadail agus tá  Oifigeach Oidhreachta na hIarmhí, Melanie McQuade, agus Comhairle Contae na hIarmhí ag tacú leis an tionscadal.
 
Tá an tionscadal seo arna mhaoiniú ag An Chomhairle Oidhreachta.